1520 NE 205th St
Miami FL 33179
(305) 651-2544

   

WELCOME TO ASIAN WOK

Look forward to seeing you soon!

Order and Enjoy

Asian Wok

MIAMI

1520 NE 205th St
Miami FL 33179
(305) 651-2544